SET OBSAHUJE

 1. TELESKOPICKÁ TYČ
 2. ČISTÍCÍ HLAVA
 3. NÁVLEK Z MIKROVLÁKNA
NÁVOD K POUŽITÍ

 1. Sestavte všechny části teleskopické tyče a nainstalujte přiložený návlek.
 2. Silně pohybujte spodní částí teleskopické tyče nahoru a dolů, dokud není návlek připraven k použití.
 3. Začněte s čištěním, postup podle bodu 2 několikrát zopakujte, abyste z návleku odstranili všechny nečistoty.
 4. Po skončení práce návlek očistěte, vyždímejte a osušte.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

 • Před použitím si přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
 • Nepoužívejte součásti, které nejsou dodávány s výrobkem.
 • Výrobek nepoužívejte, pokud si všimnete, že je poškozený.
 • Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRODUKTU

 • Výrobek čistěte vlhkým hadříkem a neagresivním čisticím prostředkem bez obsahu alkoholu.
 • Po vyčištění počkejte, až součásti zcela uschnou.
SPRÁVNÝ ODHOZ ODPADKŮ

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek není podle EU pokládán za směsný domovní odpad. Pokud budete dbát na správnou likvidaci výrobku, předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nesprávnou manipulací s tímto výrobkem. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodu a přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u zodpovědných služeb, v centrech pro odvoz domovního odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky platných směrnic EU.

You have successfully subscribed!