Společnost MEGASPLET d.o.o., Gmajna 7, SI-1236 Trzin, Slovinsko, registrační číslo: 6988407000 (dále jen „my“) zdůrazňuje nezbytnost odpovídající ochrany osobních údajů. Tento dokument poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho internetového obchodu, zda-li tyto údaje zpracováváme na základě uděleného souhlasu nebo v rámci jiného právního základu, pro jaké účely je používáme, komu je poskytujeme a jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

 

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pokud používáte naše služby, shromažďujeme různé kategorie vašich osobních, například vaše kontaktní údaje a jiná nastavení. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte, z jakého zařízení a jaké z našich nabídek zaslaných e-mailem vás zaujaly. Odvozujeme z toho další údaje o vás, abychom vám v budoucnu mohli zasílat nabídky podle vašich přání a zároveň mohli náš internetový obchod a naše služby dále zlepšovat. Pokud u nás nakoupíte, pracujeme také se jménem, příjmením a dalšími údaji nezbytnými k uzavření smlouvy a doručování včetně vašich objednávek.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení;
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa;
 3. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o objednaném zboží a způsobu platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
 4. údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob vyhledávání a pohybu po našem webu a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 5. údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, které používáte pro přístup na internet, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;
 6. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží, které si u nás zakoupíte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám;
 7. údaje související s využitím volacího střediska, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s volacím střediskem, identifikace a obsah zpráv, které nám zasíláte, včetně identifikátorů, jako jsou IP adresy.

 

2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud navštěvujete náš internetový obchod, ve kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud u nás nakoupíte, využíváme vaše údaje za účelem vyřízení vaší objednávky, k ochraně našich právních nároků a plnění našich zákonných povinností. Díky vašim kontaktním a jiným údajům vám můžeme zároveň zobrazovat a zasílat naše přizpůsobené nabídky. Na základě vašeho souhlasu údaje předáváme také třetím osobám kvůli zobrazování nabídky na jiných webových stranách a kvůli umožnění přístupu k některým dodatečným službám. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 2. na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici k nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu nebo u nás nakoupíte. Vaše údaje můžeme zpracovávat také v případě, že jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, nebo s námi komunikujete či navštívíte naše místo dodání.

 

a) Pokud navštívíte náš internetový obchod

Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo na pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

 

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

 • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami naší domény a opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;
 • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zajistili, že někdo nezneužije vaše připojení k našemu webu a nebude jednat místo vás;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.
 • Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat produkty z naší nabídky a naše služby.

 

Do vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:

 • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
 • zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;
 • přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již vyhledávali, a zobrazovat vám na našem webu další nabídky podle vašich přání;
 • umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít: (a) ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a dalších webových stránkách; (b) pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je naše doména; (c) k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí, jako je tlačítko „To se mi líbí“, zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je naše doména, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu.  Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v části: Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

 

Jak ovládat soubory cookie?

Soubory cookie můžete ovládat a spravovat různými způsoby. Měli byste ovšem vzít v úvahu, že může mít mazání a blokování cookies negativní vliv na vaši uživatelskou zkušenost a přístupnost některých stránek našeho internetového obchodu.

Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, aby automaticky přijímaly soubory cookie, nastavení prohlížeče však lze měnit díky ovládacím prvkům prohlížeče, tato možnost je obvykle k dispozici v menu „Nástroje“ nebo „Nastavení“. Více informací o tom, jak změnit nastavení prohlížeče nebo blokovat, spravovat či filtrovat soubory cookie, je k dispozici na následujícím odkazu: www.allaboutcookies.org.

 

Využívání osobních údajů návštěvníků internetového obchodu

Pokud navštívíte náš internetový obchod, zpracováváme údaje o vašem chování na webu včetně dat získaných přes mobilní aplikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít; popř. můžeme odvozené údaje předávat našim obchodním partnerům za poplatek, jak je podrobněji popsáno v kapitole „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme“;
 • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z využívání našich služeb; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás;
 • předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje jako je:

 • IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení pomocí, které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet),
 • operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 38 měsíců, údaje uchováváme pouze v pseudonymní formě.

Údaje o vašem chování na webu zpracováváme také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) se záměrem přípravy přizpůsobených nabídek a cílené reklamy, kterou zobrazujeme na webu. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě přizpůsobena a co nejefektivnější nabídka pro vás. Zmíněné údaje za tímto účelem šíříme také pomocí analýzy, z údajů zároveň získáváme další odvozené údaje. Na základě těchto údajů můžeme naše uživatele klasifikovat do různých skupin, každé skupině pak zasíláme přizpůsobené nabídky. Pokud si u nás něco zakoupíte, použijeme pro tento účel také údaje o vaší objednávce.

Za tímto účelem používáme vaše údaje po dobu 1 měsíce.

 

b) Pokud u nás nakoupíte

Abyste u nás mohli nakoupit, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v části „Pokud navštívíte náš internetový obchod“. V případě, že u nás nakoupíte, pak navíc provádíme následující zpracování:

 

Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky. Jedná se o vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách.

Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

 

To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

 • abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazalo zboží vložené do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky;
 • abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení nebo vás upozornit na odeslání zboží;
 • za účelem platby;
 • pro potřeby doručení zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim přepravním partnerům, a to výlučně pro potřeby dodání tohoto zboží; jak je popsáno v části „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“;
 • v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také dodavateli zboží nebo servisnímu centru, jak je popsáno v části „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“;
 • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí volacího střediska, jak je popsáno v části „Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů“.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

 

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás nakoupíte, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly.  Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) za účelem:

vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme na webu, jak je popsáno v části „Pokud navštívíte náš internetový obchod“, použijeme také údaje o vašich objednávkách.

Vaši spokojenost s našimi službami zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků na základě průzkumu NPS v rámci programu Judge.me. Dotazník zasíláme náhodným uživatelům, kteří u nás v předcházejícím měsíci nakupili. Výsledky průzkumu slouží výhradně pro naše vlastní potřeby.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu tří let a dodatečně jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné do konce promlčecí doby.  V případě soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Se záměrem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí lhůty 5 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby.  Po zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje po dobu, která je nezbytná pro dokončení takových řízení, a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 6 měsíců.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 

Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování platných zákonů, v okamžiku vypracování tohoto memoranda, se jedná zejména o následující zákony:

 • Závazkový kodex (OZ),
 • Zákon č. ochrana spotřebitele (ZVPot),
 • Zákon č. daň z přidané hodnot (ZDDV-1),
 • Zákon č. davčnem potrjevanju računov (ZDavPR),
 • Zákon č. účetnictví (ZR),
 • Zákon č. elektronická komunikace (ZEKom),
 • Zákon č. prevence praní špinavých peněz a financování terorismu (ZPPDFT-1).

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let (plus aktuální rok) od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.

 

c) Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány

Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje:

 • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem, přičemž je splnění této smlouvy také naším oprávněným zájmem;
 • na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky;
 • za účelem plnění právních povinností zejména na základě platných zákonů uvedených v předchozím bodě tohoto memoranda;
 • za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby 5 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. Po zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje po dobu, která je nezbytná pro dokončení takových řízení, a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let k příslušné objednávce.

 

d) Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů:

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím volacího střediska, emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás nakoupili a váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi;
 • evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
 • prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou objednáte nějaké zboží nebo uplatníte reklamaci;
 • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců. Pokud u nás uděláte pomocí některého z kanálů objednávku, můžeme údaje uchovat pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby 5 let a 1 rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

 

3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Některé další údaje můžeme obdržet i od našich partnerů, např. bank nebo přepravních společností.

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi například prostřednictvím volacího střediska. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu během prohlížení našeho internetového obchodu a při čtení zpráv.

Pokud u nás nakoupíte, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy obdržet dodatečné údaje o vašich objednávkách od bank, našich partnerů provozujících platební systémy a přepravních partnerů, například údaj o číslu vašeho účtu, úspěšném provedení platby, nebo doručení a převzetí zboží.

 

Ohledně zpracování vaší objednávky našim partnerům, podílejícím se na zpracování objednávky, jak je uvedeno v odstavci „Pokud nakoupíte u nás“, a zejména partnerům spravujícím platební systémy: Checkout.com, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4TJ, Velká Británie; Paypal.com, 2211 North First Street, San Jose, CA 95131, USA; a partnerům, který umožňují, že internetový obchod funguje správně: Shopify, ulice 150 Elgin, 8. patro Ottawa, ON, Kanada K2P 1L4, si můžete přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů na odkaze: https://www.shopify.com/legal/ zasebnost.

Požadavky na dodání zboží; v tomto ohledu můžeme zprostředkovat Vaše údaje našim přepravním partnerům Česká pošta, Depo Brno 71, Heršpičká 875/6a, 600 10 Brno.

 

4. Předávání údajů mimo EU

Vaše osobní údaje můžeme v některých případech předávat také do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru.

V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“ můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nutně nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

 

5. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajů máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti. Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

 

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v části „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

 

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

 

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“).

 

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však jen po omezenou dobu (nikoliv navždy jako v případě práva na výmaz). Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování údajů. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

 

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě plnění smlouvy.  Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, musí se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

 

Právo vznést námitku proti zpracování

Na základě důvodů, vztahujících se k vaší osobní situaci, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě článku 6(1) písm. (e) nebo (f) NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679, a právo vnést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu (viz část „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“). Vaše osobní údaje okamžitě přestaneme zpracovávat pro účely marketingu, v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít oprávněné důvody pro zpracování, které mají přednost před vašimi právy na uplatnění právních nároků.

 

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

6. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Pro uplatnění práv z tohoto dokumentu se na nás prosím obraťte na e-mailové adrese info@1ashop.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

You have successfully subscribed!