Řídící zákony

Tyto webové stránky se řídí a vykládají v souladu se slovinskými zákony. Obchodní podmínky internetového obchodu www.1ashop.cz byly vypracovány v souladu se Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Provozovatelem internetového obchodu je společnost MEGASPLET, TRGOVINA PO INTERNETU D.O.O, Gmajna 7, SI-1236 Trzin, Slovinsko (dále je „provozovatel“). Registrační číslo: 6988407000, společnost je plátcem DPH, identifikační číslo pro DPH: SI84375493, ředitelem společnosti je Luka Ropotar. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku Okresního soudu v Lublani (Okrožno sodišče Ljubljana). Zápis do rejstříku číslo: 2016/768.

 

Obecné

Obchodní podmínky definují fungování internetového obchodu, práva uživatele a obchodní vztah mezi poskytovatelem a kupujícím. Před zahájením používání našich stránek si prosím tyto všeobecné podmínky pečlivě přečtěte.  Používáním těchto stránek potvrzujete, že jste si vědomi těchto obchodních podmínek, ochrany osobních údajů a právního oznámení a že s těmito podmínkami souhlasíte. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte, prosím, tyto stránky. Na našich stránkách se vyskytují odkazy na jiné webové stránky, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu, a tudíž tyto stránky v žádném případě nepodléhají odpovědnosti provozovatele, nýbrž odpovědnosti autorů těchto stránek. Provozovatel a autoři obsahu webových stránek provozovatele, kteří spolupracují při vzniku a vytváření webu, nenesou žádnou odpovědnost za škodu způsobenou přístupem k obsahu stránek, důsledkem nepřesností, popř. nemožnosti použití informací či jakékoliv chyby nebo nedostatku v obsahu webu. Provozovatel je oprávněn měnit tyto všeobecné podmínky na základě aktualizace tohoto oznámení. Aktualizace těchto podmínek je pro vás závazná.

UPOZORNĚNÍ: Tento internetový obchod je internetový maloobchod, určený pouze pro koncové spotřebitele (B2B). Prostřednictvím Webu tedy neumožňujeme prodej právnickým osobám (B2B) a nenabízíme tak možnost vystavování faktur právnickým osobám. To také znamená, že následné opravy vystavených faktur od fyzické osoby právnické osobě nejsou možné, neboť prodejní transakce je uzavírána výhradně s fyzickou osobou.
V případě, že chcete s naší společností navázat B2B vztah a nakupovat větší množství produktů (kompletní balení / karton / v minimální hodnotě nákupu 130 000 Kč + DPH), kontaktujte prosím náš velkoobchod na e-mailové adrese info@1ashop.cz.

 

Registrace uživatele

Registrace není podmínkou učinění objednávky. U pokladny do požadovaných polí pouze zadáte vaše osobní údaje a údaje pro doručení. Na první stránce pokladny, kam zadáváte vaše osobní údaje, stačí označit pole „Uložit údaje pro příští návštěvu“. Tímto způsobem nebudete muset tyto údaje při příští návštěvě znovu vyplňovat.

 

Způsob platby

Provozovatel vám umožňuje požívat následující způsoby platby:

Platba zboží dobírkou (v hotovosti při dodání). Objednávku zaplatíte v hotovosti zaměstnanci pošty, který vám doručí zásilku. Informaci, která kurýrní služba bude zásilku doručovat, obdržíte e-mailem.

Kreditní karta (Mastercard, Visa). Abychom zajistili maximální bezpečnost platby, jsou online transakce nákupů, placených kreditní kartou, chráněné certifikátem Verisign prostřednictvím zabezpečeného serveru, který přijímá protokol zabezpečení SSL. Tento systém se stará o šifrování zadaných dat a tím zabraňuje jejich zachycení.

- Dodavatel neumožňuje vystavení faktury právnické osobě (d.o.o., s.p. apod.). 

 

Závazek kupujícího

Stisknutím tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“ kupující prohlašuje:

  • že je v souladu se zákonem osobou starší 18 let;
  • že nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonů.

 

Čas a způsob doručení

Internetový obchod umožňuje zadávání objednávek 24 hodin denně. Objednávky, které odevzdáte v sobotu, neděli nebo ve státní svátek, odešleme první pracovní den. Pokud objednané zboží již není na skladě, může se dodací lhůta prodloužit v souladu s dodací lhůtou výrobce. U každého zboží je udán přesný počet kusů, které jsou skladem.

Smluvním partnerem pro doručování zásilek je doručovací služba Česká pošta. 

 

Cena a náklady doručení

Ceny zboží v internetovém obchodě jsou uvedeny v Českých korunách (Kč) a zahrnují daň z přidané hodnoty (DPH), není-li výslovně stanoveno jinak. Společnost MEGASPLET D.O.O., jejíž daňové číslo je:
84375493 je osobou povinnou k dani (SI) a tím také osobou povinnou k dani z přidané hodnoty (DPH). 
Ceny platí pouze v okamžiku učinění objednávky a nemají žádnou závaznou budoucí platnost. Ceny platí v případě platby jedním z uvedených způsobu za výše uvedených podmínek. 

Nabídka v internetovém obchodě platí do vyprodání zásob, není-li stanoveno jinak.

 

Nákup

Nejprve si vyberete zboží, které chcete koupit. Poté stisknete tlačítko „Přidat do košíku“. Vpravo nahoře se v nákupním košíku zobrazí počet kusů a celková částka za objednané zboží. Pokud chcete nějaké zboží z košíku odstranit nebo snížit počet kusů, stiskněte tlačítko „košík“ a číslo, které uvádí počet kusů objednaného zboží upravte podle vašeho přání. Stisknutím tlačítka „koš“ objednané zboží z košíku odstraníte. Do pole poznámky můžete napsat speciální požadavky nebo přání v souvislosti s nabídkou.  Postup ukončování objednávky zahájíte stisknutím tlačítka „K pokladně“. Internetový obchod vás provede následujícími kroky:

  1. krok – Údaje o kupujícím Zadejte svoji e-mailovou adresu a údaje pro doručení (jméno, příjmení, vaši adresu pobytu a telefonní číslo). 
  2. krok – Doručení Vyberte způsob doručení a zadejte adresu pro doručení v případě, že se liší od adresy, kterou jste uvedli v 1. kroku. 
  3. krok – Způsob platby a odeslání objednávky Zde určíte způsob platby a odešlete objednávku. Máte-li k dispozici reklamní kód, uvedete jej do rámečku vyhrazeného pro tento účel. 
  4. krok – Přehled a potvrzení objednávky 

Po učinění objednávky na svou e-mailovou adresu obdržíte přehled objednaného zboží. Na webu provozovatele jsou kupujícím vždy k dispozici údaje o stavu a obsahu objednávky. V tomto okamžiku je kupní smlouva o koupi objednaného zboží mezi kupujícím a provozovatelem uzavřena. Stisknutím tlačítka „Potvrzení objednávky“ potvrzujete, že jste si vědomi a souhlasíte s obchodními podmínkami uvedenými na webu provozovatele. Kupní smlouva ve slovinštině je kupujícím po celou dobu k dispozici kliknutím na odkaz

 

Upozornění

Prodávat alkoholické nápoje a tabákové výrobky osobám mladším 18 let se zakazuje. Kupující musí být v okamžiku učinění objednávky plnoletý(-á). Není-li tak, provozovatel ihned odstupuje od smlouvy. Provozovatel má právo pro ověřování údajů kupujícímu zavolat na jeho kontaktní telefonní číslo. 
Doručování zboží mezi 21. až 7. hodinou není možné.

 

Zrušení objednávky

Objednávku můžete zrušit, pokud zboží ještě nebylo odesláno. V rubrice „Historie objednávek“ lze zobrazit historii vašich nákupů. Zde vyberete objednávku, kterou chcete zrušit a na naší e-mailovou adresu zašlete zprávu o zrušení objednávky, ve které je nutné uvést referenční číslo objednávky. Po úspěšném zrušení objednávky obdržíte elektronickou poštou oznámení. Zrušení objednávky se zobrazí také v rubrice „Historie objednávek“.

 

Právo na odstoupení od smlouvy

V souladu se Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění je kupující oprávněn v období 14 dnů provozovatele informovat o svém odstoupení od smlouvy, přičemž není nutné, aby uvedl důvod pro toto rozhodnutí. Oznámení se považuje za včasné, pokud byla zásilka odeslána ve lhůtě. O svém úmyslu zboží vrátit, je kupující povinen provozovatele informovat pomocí oznámení o odstoupení od smlouvy nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky. To lze učinit pomocí formuláře, který je k dispozici ZDE, poté je kupující povinen zboží vrátit do 14 dnů od okamžiku, kdy provozovatel obdržel oznámení o vrácení zboží.

Vrácení zaplacené částky bude provedeno, jakmile to bude možné, nejpozději však v do 14 dnů po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. Provozovatel spotřebiteli vrátí zaplacenou částku stejným způsobem, jakým spotřebitel zaplatil, ledaže by spotřebitel výslovně vyžadoval využití jiného způsobu placení a spotřebitel tím není zatížen dodatečnými náklady. 

Spotřebitel je oprávněn otestovat a prohlédnout si zboží způsobem, který je nezbytný pro zjištění skutečného stavu zboží. Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty zboží, pokud je snížení hodnoty způsobeno jednáním, které nebylo nezbytně nutné ke zjištění charakteru, vlastností a fungování zboží.

Jediné náklady, které ponese spotřebitel v rámci odstoupení od smlouvy, jsou náklady na navrácení zboží, (které se v případě posílání účtují podle ceníku doručovací služby a závisí na tom, zda se jedná o zásilku/balík/náklad). Zboží musí být prodejci vráceno nejpozději ve lhůtě 14 dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy (nákupu).

Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud je předmětem smlouvy zboží vyrobené přesně podle pokynů spotřebitele, pokud bylo zboží přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele, a tudíž povaha zboží neumožňuje vrácení, pokud se jedná o zboží snadno podléhající zkáze nebo o zboží s prošlým datem použitelnosti.

Ve výjimečných případech, kdy nedošlo k vrácení zboží v souladu se Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, můžeme spotřebiteli nabídnout zpětný odkup zboží za přiměřené zadostiučinění, které určíme v protokolu o vrácení. Zpětný odkup zboží se zohlední v případě, že jej spotřebitel e-mailem potvrdí. Zmíněné výkupné může spotřebitel použít výhradně k objednání jiného zboží stejné nebo vyšší hodnoty.

Právo na vrácení kupní ceny v případě uplatnění nároku na záruku či na základě vady je podrobně popsáno v ustanoveních Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

Doporučujeme, abyste zboží náležitě připravili na dopravu – při tom použijte originální nebo jiný vhodný obal.  Zásilky z výkupným nepřijímáme. 

v případě smluv, jejichž předmětem je zboží vyrobené přesně podle pokynů spotřebitele, zboží přizpůsobené jeho osobním potřebám nebo zboží, jehož povaha neumožňuje vrácení.

 

Megasplet d.o.o
Depo Brno 71
Heršpičká 875/6a
600 10 Brno

 

Vrácení poškozených zásilek:

V případě, že je zásilka fyzicky poškozena, chybí jeho obsah nebo je vidět, že ji někdo otevřel, musí kupující zahájit reklamační řízení již v okamžiku doručení u kurýra nebo tak, že informuje kurýrskou službu. Potřebujete-li jakékoliv další pokyny ohledně poškozené zásilky, kontaktujte nás na e-mail číslo zákaznické podpory: info@1ashop.cz. Spolu s kurýrskou službou se postaráme o co nejrychlejší vyřízení reklamace.

 

Reklamace

Kupující může reklamovat zboží v případě, že neodpovídá specifikacím, uvedeným na webových stránkách, v případě, že prodejce zaslal nesprávné výrobky, ve špatném množství, barvě nebo se výrobky jinak liší od objednávky kupujícího.

Podrobnější postup reklamace naleznete na tomto odkaze

 

Záruka

Při prodeji nového spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka se uplatňuje u společnosti Megasplet d.o.o. V případě, že k výrobku není přiložen záruční list, platí jako záruka faktura, kterou zákazník obdrží e-mailem.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

Pokud vracíte zboží v záruční době, musíte přiložit všechny položky koupě (připojovací kabely atd.) a uvést důvod vrácení popř. popis chyby. Před odesláním zboží v záruce nás pro zajištění rychlého a efektivního vyřízení reklamace kontaktujte, nejlépe prostřednictvím e-mailu: info@1ashop.cz

 

Přesnější informace jak postupovat při reklamaci najdete zde.

 

Ochrana osobních údajů

Uvědomujeme si, že je soukromí návštěvníků a uživatelů našeho internetového obchodu v na prvním místě. Registrujete-li se v našem internetovém obchodě, souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje ukládáme a používáme výhradně za účelem splnění objednávky. Provozovatel se zavazuje trvale chránit všechny osobní údaje uživatele. Údaje uživatele v žádné případě nebudou poskytnuty neoprávněným osobám. Více informací o ochraně osobních údajů se dozvíte zde

 

Vada zboží

Kdy se jedná o vadu zboží?

Vada zboží znamená, že zboží nemá vlastnosti, které jsou nutné k jeho řádnému používání a fungování, * zboží nemá vlastnosti, které jsou nutné k jeho speciálnímu použití, pro které kupující zboží kupuje, čehož si je prodejce vědom nebo by si měl být vědom * zboží nemá vlastnosti a přednosti, které byly výslovně nebo mlčky smluveny či předepsány * prodejce předal zboží, které není shodné s modelem či vzorcem, nebyl-li model či vzorec ukázán jen informativně. 

Jak probíhá zjišťování vhodnosti zboží? 
Zjišťuje se pomocí jiného bezvadného zboží stejného druhu, zároveň však také na základě vyjádření výrobce, popř. údajů uvedených na zboží. 

Jakým způsobem lze uplatnit právo z vady? 
O případné vadě nás je kupující povinen informovat, uvést přesný popis vady ve lhůtě stanovené zákonem a umožnit nám prohlídku zboží.

Provozovatel je odpovědný za vady zboží, které se projeví během prvních dvou let od převzetí zboží.

Nárok na uplatnění práva z vadnosti zboží je podrobněji upraven v Zákoně č. 634/122 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

 

Hodnocení zákazníků

Naši zákazníci mohou produkty hodnotit na základě dotazníku, který do několika dnů po doručení objednávky obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Recenze zaslané prostřednictvím tohoto dotazníku jsou označeny štítkem „ověřeno“, neboť se jedná o zákazníky, kteří provedli nákup v našem internetovém obchodě a následně na základě obdrženého e-mailu poskytli své hodnocení.

 

Recenze, které toto označení nemají, byly odeslány prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách produktu. K tomuto formuláři má přístup každý, kdo se dostane na stránky internetového obchodu, takže nemáme možnost ověřit, zda autor takového komentáře v našem internetovém obchodě skutečně nakoupil. Takové komentáře v případě, že nejsou vulgární, lživé nebo urážlivé, zveřejňujeme.

 

Objektivnost a pravdivost recenzí nenarušujeme. Dotazník je zasílán automaticky všem zákazníkům, kteří nakoupili v našem internetovém obchodě, okruh zákazníků, kteří dotazník obdrží, neovlivňujeme. Na stránce jsou tedy zveřejněny všechny recenze s výjimkou komentářů, které jsou vulgární nebo nesouvisejí s produktem nebo jeho recenzi.

 

Přihlášení k odběru novinek e-mailem

Provozovatel je oprávněn uživatele kontaktovat prostředky pro komunikaci na dálku pouze pokud s tím uživatel výslovně souhlasí. Za souhlas se považuje přihlášení k odběru e-novinek prostřednictvím internetového obchodu, označení pole „Přihlásit se k odběru novinek“ (novinky na stránce, novinky v nabídce, promoční akce) v rámci registrace či žádost o odběr novinek prostřednictvím jiných sdělovacích prostředků.

  

Právní sdělení

1ashop.cz je vlastnictví společnosti MEGASPLET D.O.O., který je správcem internetového obchodu. Obsah publikovaný v rámci internetového obchodu je vlastnictvím společnosti MEGASPLET D.O.O. a může se používat pro neobchodní účely, nicméně je nezbytné zachovat všechna uvedená oznámení o autorských právech, nesmí se tedy kopírovat, reprodukovat či jinak rozšiřovat bez souhlasu společnosti MEGASPLET D.O.O.

 

Elektrická a elektronická zařízení

V souladu s Vyhláškou č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) vás informujeme, že můžete při koupi nových elektrických a elektronických zařízení odpadní elektrická a elektronická zařízení odevzdat nám.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení, která nám přenecháte musí způsobem použití a kategorizací elektrických a elektronických zařízení (EEZ) odpovídat dodaným EEZ, počet kusů odpadních elektrických a elektronických zařízení musí být stejný jako počet kusů dodaných EEZ.

 

Stížnosti a spory

Provozovatel dodržuje platnou legislativu o ochraně spotřebitele. Provozovatel vyvíjí veškeré úsilí za účelem plnění své povinnosti v souvislosti s vytváření účinného systému zabývajícího se řešením stížností. Stížnosti lze podávat elektronickou poštou na adresu info@1ashop.cz. Provozovatel v pěti pracovních dnech potvrdí přijetí stížnosti a kupujícího informuje, jak dlouho bude trvat řešení stížnosti, zároveň jej však bude souběžně informovat o průběhu řízení. Provozovatel si je vědom, že základní charakteristikou spotřebitelských sporů je, alespoň pokud jde o soudní řešení sporů, neúměrnost mezi hodnotou nároku a náklady, které vznikají řešením sporů. To je také hlavním důvodem, proč spotřebitelé nezahájí řízení před soudem. Proto provozovatel vyvíjí veškeré úsilí, aby bylo dosaženo smírného řešení případných sporů.

Provozovatel uznává následující subjekt pro alternativní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využit rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízená Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Provozovatel umožňuje také mimosoudní řešení sporů v souladu se slovinským Zákonem o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

 

You have successfully subscribed!